لوبریکنت (ادتیو) G60

جزییات ماده‌ی‌ لوبریکنت‌ (روان کننده):
اسید امید
آمید اولیه: Erucamide, Oleamide, Stearamide
آمید ثانویه: EBS, EBO
اسید های استری
PEMS, PEDS, PETS, PEAS, GMS, GMO, Montan Wax, StearylStearate , Distearyl Pthalate
اسید های چرب
اشباع شده: Lauric(C۱۲), Myristic (C۱۴), Palmitic (C۱۶), Stearic(C۱۸)
اشباع نشده: Oleic (C۱۸), Erucic
وکس های هیدروکربنی
Polyethylene, Polypropylene, OPE, Paraffin
صابون های فلزی
Calcium, Zinc, Magnesium, Lead, Aluminum, Sodium, Tin, Barium, Cobalt, etc. Stearate

شرح ماده‌ی لوبریکنت‌ (روان کننده):
اکثر لوبریکنت‌ها می‌توانند هم به عنوان لوبریکنت خارجی و هم داخلی عمل کنند.این اثرات در فرمول تعیین کننده‌ی اثر نهایی و کلی لوبریکنت‌ها است.
با توجه به حلالیت شیمیایی پلیمرهای مختلف، اثر لوبریکنت‌ها بر خواص پلیمر متفاوت خواهد بود که این حلالیت وابسته شیمی پلیمر و سایر افزودنی‌ها(مانند پیگمنت‌ها) است.

کاربرد ماده‌ی لوبریکنت‌ (روان کننده):

بهبود جریان مذاب
بهبود استحکام خط جوش
کاهش sink mark
افزایش پرکنندگی دای
کاهش تورم دای
کاهش back pressure
کاهش HDT

تماس بگیرید

Trust Badge Image

Shopping cart

0

No products in the cart.

اتصال به اینترنت نا موفق است