تیتانیوم دی اکسید ، دی اکسید تیتانیوم ، تیتان یا تیتانیا که با فرمول شیمیایی TiO2 نیز در بازار به فروش می‌رسد یک ماده معدنی بوده که از آن جهت رنگدانه‌های سفید در صنایع دارویی، رنگسازی، بهداشتی و صنایع خوراکی استفاده می‌شود و نقش مهمی را در صنعت تولید پلاستیک دارد.

تیتانیوم دی اکسید

تیتان 2190 کرونوس

تیتانیوم دی اکسید

تیتان 2220 کرونوس

تیتانیوم دی اکسید

تیتان 5566

تیتانیوم دی اکسید

تیتان 838 بلواستار

تیتانیوم دی اکسید

تیتان R105 دوپونت

تیتانیوم دی اکسید

تیتان R219

تیتانیوم دی اکسید

تیتان R298

تیتانیوم دی اکسید

تیتان R298 چاپ قرمز

تیتانیوم دی اکسید

تیتان R996 لومون