آرشیو دسته بندی: دسته بندی نشده

همه چیز در مورد تیتانیوم دی اکسید خوراکی

تیتان خوراکی

عنصر تیتانیوم نهمین عنصر رایج در پوسته زمین محسوب می­شود که در جدول مندلیف ردیف 4 از گروه عناصر 4 را به خود اختصاص داده است که در ترکیب های شیمیایی گوناگون تولید میشود. یکی از این ترکیبات رایج تیتانیوم دی اکسید است.

پیگمنت و رنگ‌دانه‌‌ها

پیگمنت و رنگدانه

پیگمنت ها به طور عمومی میتوان به رنگدانه ها ارجاع داد اما تفاوت اصلی پیگمنت ها با سایر عوامل رنگ را میتوان تک عاملی بودن این ترکیبات دانست که به این معنی ست که پیگمنت ها چه آلی و چه معدنی در راستای سیستم کلی خود با ترکیبات مشخص شیلد کالر مشخص و در یک […]