آرشیو نویسنده: command

همه چیز در مورد تیتانیوم دی اکسید خوراکی

تیتان خوراکی

عنصر تیتانیوم نهمین عنصر رایج در پوسته زمین محسوب می­شود که در جدول مندلیف ردیف 4 از گروه عناصر 4 را به خود اختصاص داده است که در ترکیب های شیمیایی گوناگون تولید میشود. یکی از این ترکیبات رایج تیتانیوم دی اکسید است.

پیگمنت و رنگ‌دانه‌‌ها

پیگمنت و رنگدانه

پیگمنت ها به طور عمومی میتوان به رنگدانه ها ارجاع داد اما تفاوت اصلی پیگمنت ها با سایر عوامل رنگ را میتوان تک عاملی بودن این ترکیبات دانست که به این معنی ست که پیگمنت ها چه آلی و چه معدنی در راستای سیستم کلی خود با ترکیبات مشخص شیلد کالر مشخص و در یک […]

هماتیت یا اخرا چیست

این ماده فرمول شیمیایی Fe2O3 از کانی های معدنی ست که با نام های شادنه، شادنج، آهن چینی و… در فارسی کهن شناخته میشد. این کانی در محلول اسید کلریدریک غلیظ شده و با آب و اسید کلریک تمیز میشود. کانی اخرا در حالت خالص خود قریب به 70 درصد آهن و 30 درصد اکسیژن […]

پلاستیک چیست

در نگاه عوام پلاستیک از نفت خام گرفته میشود و افزایش تولید پلاستیک به صنعت نفت خام ضرر میزند اما این گونه نیست دانشمندان و محققان پلاستیک را لاشخور نفت خام میدانند و از سبوس جو پلاستیک های فراوان ساخته میشود. بعد از جنگ اول شرکت ICI یک لیف پروتئینی به نام آردیل تولید کرد […]