هماتیت یا اخرا چیست

این ماده فرمول شیمیایی Fe2O3 از کانی های معدنی ست که با نام های شادنه، شادنج، آهن چینی و… در فارسی کهن شناخته میشد.
این کانی در محلول اسید کلریدریک غلیظ شده و با آب و اسید کلریک تمیز میشود.
کانی اخرا در حالت خالص خود قریب به 70 درصد آهن و 30 درصد اکسیژن را دارا می باشد و رنگ آن میتواند از خاکستری به قرمز تیره یا روشن تغییر کند.
وزن مخصوص هماتیت 5.26 گرم بر سانتی متر مکعب است و ممکن است به صورت کلوخه ای و خاکی یا کمپاکت و کریستالی موجود باشد. نوع بسیار خالص این کانه که به صورت خاکی و قرمز رنگ است و گل اخرا نام دارد در جزیره هرمز ایران وجود دارد.

Shopping cart

0

No products in the cart.

اتصال به اینترنت نا موفق است